โรงเรียนบ้านทับใหม่


หมู่ที่ 5 บ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทร. 095-036-5709

ร้านขายยา ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการทำงานของพนักงานร้านขายยา

ร้านขายยา

ร้านขายยา การพัฒนาโดยนักเรียนเกี่ยวกับในการเตรียมบทเรียน นักเรียนควรหาคำถามเชิงทฤษฎีต่อไปนี้  และปัจจัยการผลิตที่เป็นอันตรายในองค์กรร้านขายยา ภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยของพนักงาน ร้านขายยา ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับบุคลากรขององค์กรร้านขายยา หลังจากเชี่ยวชาญหัวข้อแล้วควรรู้การกำหนดระดับอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ

สภาพแวดล้อมการทำงาน ในองค์กรร้านขายยาต่อเภสัชกรและเภสัชกร สามารถใช้วิธีที่เหมาะสมและราคาไม่แพง  เอกสารกำกับดูแลหลักและแหล่งข้อมูลที่มีลักษณะอ้างอิง สำหรับการสร้างสภาพการทำงานที่ดีและมีสุขภาพดี สำหรับบุคลากรขององค์กรร้านขายยา ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่างๆของสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนสำหรับงานมอบหมาย อันตรายจากอุตสาหกรรม

งานของเภสัชกรและเภสัชกรในองค์กรร้านขายยา เป็นงานประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ ซับซ้อนและเข้มข้น พนักงานร้านขายยาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ความเข้มแรงงานต่ำและความตึงเครียดทางประสาทอย่างมาก องค์ประกอบทางกายภาพของกิจกรรมแรงงาน ของคนงานร้านขายยาไม่ได้เกินขอบเขต ความรุนแรงปานกลางอย่างไรก็ตามความเครียดทางสายตา ความเครียดทางอารมณ์และจิตใจ

ร้านขายยา

ในการแก้ปัญหาที่ไม่ได้มาตรฐาน การเตรียมยาตามบุคคลที่ไม่ได้มาตรฐาน ใบสั่งยาความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่ดีต่อคุณภาพ ของยาที่ผลิตขึ้นการติดต่อกับผู้ป่วยและอื่นๆ ต้องให้ความสนใจอย่างมากกับอาชีพนี้ งานของกลุ่มการผลิตหลักของบุคลากรในร้านขายยา มีความสัมพันธ์กับความเครียดที่สำคัญในแต่ละอวัยวะ อวัยวะของการมองเห็นประสบความเครียดที่สำคัญที่สุด เนื่องจากพนักงานร้านขายยาดำเนินการด้านเทคโนโลยีจำนวนมาก

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกความแตกต่าง ระหว่างวัตถุขนาดเล็ก สีของวัตถุดิบยาและผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป ความขุ่นของสารผสมด้วยการกำหนดความสม่ำเสมอของสารผสม แป้ง ใบสั่งยา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า แสงที่เหมาะสมที่สุดในสถานที่ผลิตของร้านขายยา เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย การตรวจสอบของพนักงานร้านขายยาแสดงให้เห็นว่า เมื่อทำงานในสภาพที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ จะมีการมองเห็นที่มากเกินไป มีความหงุดหงิด ความสนใจลดลง

การประสานงานของการเคลื่อนไหวบกพร่อง สายตาสั้นพัฒนา มักคุกคามเภสัชกร เทคโนโลยี นักเทคโนโลยี นักวิเคราะห์และเภสัชกรบ่อยกว่ากลุ่มวิชาชีพอื่นๆ สายตาสั้นอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความเข้มของแสง ไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องพิจารณาวัตถุและนำมาใกล้ดวงตามาก การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงตา บ่อยครั้งจากระดับความสว่างหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งยังทำให้ดวงตาอ่อนล้าอย่างรุนแรง ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในเภสัชกรเทคโนโลยีและเภสัชกร

เมื่อขยับตาจากจานหมุนบิวเรตต์ ที่มีแสงสว่างเพียงพอไปยังวัตถุอื่นๆ เมื่อชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ ตรวจสอบสารแขวนลอยขนาดเล็กในสารละลาย นับการแบ่งส่วนซึ่งจะค่อยๆนำไปสู่ภาวะสายตาสั้น ตาเมื่อยล้าอย่างรวดเร็ว ภาวะนี้มีลักษณะอาการต่างๆ อาการปวดตา ตาพร่ามัว เหนื่อยล้าทั่วไปและปวดศีรษะ ในเรื่องนี้ร้านขายยาควรสร้างเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับแสงธรรมชาติและแสงเทียมโดยคำนึงถึงธรรมชาติของงานที่ทำ และให้โอกาสในการดูรายละเอียดเล็กๆ

โดยไม่ปวดตา สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือความสม่ำเสมอของการส่องสว่าง การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด สำหรับการให้แสงสว่างของสถานที่ร้านขายยา เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ร้านขายยามักจะทำงานในตำแหน่งบังคับของร่างกาย ดังนั้น ในท่ายืนที่ถูกบังคับการพัฒนาของเท้าแบนเป็นไปได้ความเจ็บปวด ที่ขาตะคริวของกล้ามเนื้อน่องเส้นเลือดขอด

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจำเป็นต้องสลับการยืนและท่านั่ง การนั่งทำงานทำให้เกิดความโค้งของกระดูกสันหลัง ความดันภายในช่องท้องเพิ่มขึ้น ความแออัดในกระดูกเชิงกราน ความผิดปกติของอวัยวะเพศหญิง โรคริดสีดวงทวาร การเปลี่ยนตำแหน่งการทำงาน งานประเภทอื่น การใช้เก้าอี้หมุนเป็นสิ่งสำคัญมาก ในที่ทำงานของผู้ช่วยในกระบวนการทำงานกล้ามเนื้อเล็กๆของมือ และนิ้วมือเกิดขึ้นเมื่อทำการเคลื่อนไหวที่ซ้ำซากจำเจและเล็กๆ แขวน บรรจุผง

การวัดของเหลวจากบิวเรต ดังนั้น การพัฒนาของโรคเช่น กล้ามเนื้ออักเสบ ชัก โรคประสาทประสานงาน เพื่อป้องกันผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ ประการแรก จำเป็นต้องมีมาตรการที่มุ่งเตรียมสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและองค์กรด้วยการใช้เครื่องจักร แบบบูรณาการและขนาดเล็ก อุปกรณ์ที่จำเป็นวัสดุเสริม และสารที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดควรอยู่ใกล้กับคนงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม

การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น สถานที่ทำงานควรมีความสบายจนไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของร่างกายที่ไม่ถูกต้อง และรับประกันประสิทธิภาพแรงงานที่สูง การออกแบบโต๊ะและเก้าอี้ควรสอดคล้องกับลักษณะร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน และให้ความสบายระหว่างทำงาน อุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์หมุนได้ ขอแนะนำให้เปลี่ยนกิจกรรมและประเภทของงาน จำเป็นต้องลดและหากเป็นไปได้ ให้ขจัดการใช้แรงงานคนในการบรรจุผง ฝาขวด สารละลายบรรจุภัณฑ์

การดำเนินการอื่นๆโดยสิ้นเชิง ควรให้ความสนใจอย่างมากกับยิมนาสติก อุตสาหกรรมการหยุดชั่วคราวการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของร่างกาย และการแนะนำองค์ประกอบขององค์กรทางวิทยาศาสตร์ของแรงงาน เบื้องต้นมีบทบาทสำคัญ การตรวจสุขภาพเป็นประจำและเป็นระยะ เพื่อระบุระยะเริ่มต้นของโรคตา ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และความผิดปกติด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งเมื่อเข้าสู่งานและระหว่างทำงานในร้านขายยา สำหรับกลุ่มพนักงานธุรการและเศรษฐกิจ

ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยที่สำคัญ คือความเครียดทางประสาทและความรับผิดชอบ สำหรับงานทุกประเภทในร้านขายยา พวกเขามีลักษณะโดยความถี่ของโรคหัวใจ และหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคประสาทอ่อน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานร้านขายยาและผู้มาเยี่ยม โดยเฉพาะพฤติกรรมในสถานการณ์ขัดแย้งมีความสำคัญอย่างยิ่ง พนักงานร้านขายยาต้องเชี่ยวชาญวิธีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้เข้าชม

ข้อเสนอแนะการโน้มน้าวใจ การสัมผัสกับยาและสารเคมีอันตราย ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยของสภาพแวดล้อม การทำงานในร้านขายยา รวมถึงผลกระทบโดยตรงของยาในกระบวนการผลิต ในกรณีที่ละเมิดระบอบสุขอนามัยของกระบวนการทางเทคโนโลยี และการไม่ปฏิบัติตามกฎของสุขอนามัยส่วนบุคคล ยาในรูปของฝุ่นหรือละอองลอยสามารถเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านอากาศผ่านทางปอดผิวหนังและเยื่อเมือก

สิ่งที่เสียเปรียบที่สุดคือการดำเนินการทางเทคโนโลยีเหล่านั้น ซึ่งฝุ่นจากยาถูกปล่อยสู่อากาศซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและทางสรีรวิทยา ในการจำแนกลักษณะของฝุ่นยาจากมุมมองนี้ ควรสังเกตว่าชนิดของฝุ่นส่วนใหญ่เป็นละออง ซึ่งมีการกระจายตัวสูง สำหรับ 96 ถึง 98 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน เป็นผลให้สเปรย์ยาเกือบทั้งหมดมีความเสถียรสูงในอากาศ และสามารถเจาะลึกเข้าไปในปอดได้

ละอองลอยสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนัง เยื่อเมือก เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ มีผลเสียที่เฉพาะเจาะจง เป็นพิษ ระคายเคือง แพ้ สารยาหลายชนิดสามารถมีทั้งพิษ และระคายเคืองหรือผลอื่นๆพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น ยาปฏิชีวนะในวงกว้างจำนวนมากมีพิษ สารก่อภูมิแพ้ คุณสมบัติและทำให้เกิดโรคดิสแบคทีเรีย ในพนักงานร้านขายยา ผลกระทบของฝุ่นจากยาสามารถทำให้เกิดรูปแบบที่รุนแรงของโรคได้ เนื่องจากในระหว่างวันทำงาน พวกเขาจะได้รับขนาดยาที่สูงกว่าขนาดยา

ซึ่งใช้ในการรักษาในแต่ละวันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฝุ่นของพวกมัน ฝุ่นยาที่มีความเข้มข้นสูงกว่าจะพบในตู้กับข้าว ระหว่างการบรรจุยาภายในร้านขายยา ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปสำหรับยาสมุนไพร ในผู้ช่วยในการผลิตยาโดยตรงและส่วนผสมยาที่ซับซ้อน

อ่านต่อได้ที่ : กัมมันตภาพรังสี อธิบายเกี่ยวกับการกำจัดของเสียกัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้น

บทความล่าสุด